نحوه اجرای بام سبز یا روف گاردن

انواع بام سبز

باغ بامها را بر اساس سیستم اجرایی به سه دسته اصلی تقسیم میکنند

سیستم گسترده (extensive)

سیستم متمرکز (intensive)

سیستم مدولار یا جعبه گیاه (planter box)

سیستم ترکیبی (synthetic)

 

سیستم گسترده

یا بام سبزاستفاده میشود.Green Roofبرای سیستم گسترده از واژه

این سیستم به نام مقطع کم ارتفاع یا اجرا با ضخامت کم نیز شناخته میشود.

این نوع بام فقط شامل یک یا دو نوع گیاه و محیط کاشت کم عمق می باشد.معمولا این سیستم برای زمانی که حداقل بار وزن مدنظر باشد به کار گرفته می شود.به طوراخص فقط پرسنل نگهداری و تعمییر به این نوع بام دسترسی دارند.این نوع بام مثل چمنهای نروژی برروی بامهای مسطح وشیبدار احداث می شود.در این سیستم معمولاگیاهان به عمق 40-100 میلی متر استفاده می شوند.حدود بار نهایی بام تقریبا بین 50 تا 100 کیلوگرم بر مترمربع در حالت اشباع می باشند.در مورد بام های شیبدار در اغلب مکان ها 10-20 درصد شیب توصیه می شود.در شیب حداکثر30درصد نیاز به استفاده از زه وار و ابزارهای ضد فرسایش وجود دارد. 

 

سیستم متمرکز

یا باغ بام استفاده می شود.Roof Greenبرای سیستم متمرکز از واژه

این سیستم به نام مقطع عمیق یا باغ بام نیز شناخته می شود.

این نوع بام سبز شامل انواع مختلفی از گیاهان می باشد و مشابه یک پارک طراحی می شود.برخی از بام های سبز دارای درختان بزرگ و آبنماهایی می باشند که این موضوع خود احتیاج به تقویت اساسی سازه دارد.این سیستم اغلب نیازهای سازه ای جدیدی را برای بام الزامی می کند به ویژه برای بام هایی که دسترسی عمومی نیز داشته باشد.

 

سیستم مدولار یا جعبه گیاه

در این سیستم گیاه و محیط کاشت آن در جعبههای مخصوصی که تمام یا بیشتر بام سبز را میپوشاند، نگهداری میشود. در سیستم غیر مدولار محیط کاشت یک لایه پیوسته بر روی بام سبز میباشد. در سیستم مدولار این محیط ناپیوسته هست. این مدل از بام سبز برای پروژههای مسکونی و ساختمانهای متعارف مناسب بوده و در حال حاضر در شهرهای مشهد و تهران بیشترین طرفدار را دارد

 

سیستم ترکیبی

این نوع بام ترکیبی از دو سیستم گسترده و متمرکز است و دارای فواید دو بام ذکر شدهاست، اما دارای ظرفیت بار بیشتری است. در عین حال سبز شدن در داخل پانلهای گسترده سبک وزنی صورت میگیرد.

 

طبقهبندی دیگر

یک شیوه دیگر طبقه بندی تفکیک بام ها به مسطح و شیبدار است.بامهای سبز شیبدار مشخصه برجسته بسیاری از ساختمان های اسکاندیناویایی هستند که نیازمند طراحی ساده تری در مقایسه با بامهای تخت می باشند.زیرا شیب بام خطر نفوذ آب را از طریق سازه بام با استفاده از لایه های آب بندی و زه کشی کم تری نسبت به بام تخت کاهش می دهد.

 

اجزا بام سبز را میتوان به ۵ دسته کلی تقسیم کرد

:از آنجایی که بامهای سبز تا حد امکان سبک طراحی می شوندplant Layer1.لایه پوشش گیاهی

اغلب شامل گیاهانی هستند که بتوانند در خاک کم عمق و با مراقبت و نگهداری کم رشد کنند.

:فضایی که گیاهان در آن شروع به رشد و نمو می کنند.Growing Medium2.محیط کاشت

محیط کشت به واسطه الزامات خاص سازهای باید وزن کمی داشته باشد به همین دلیل نسبت به خاک معمولی تفاوتهایی دارد. در این حالت باید از محیطی برای کشت استفاده کرد که حتی الامکان سبک بوده و وزنش حدود ۹۰۰ کیلوگرم در هر متر مکعب در حالت مرطوب باشد. یک مخلوط معمولی مرکب از یک سوم ماسه، یک سوم سنگهای متخلخل و یک سوم گیاخاک مصنوعی (ترکیبی از چوب پوسیده و کود نباتی) محیطی مناسب را تشکیل میدهد.

3.لایه زهکش:لایه زهکش خود میتواند مجموعه پیچیدهای از لایههای دیگر به شرح زیر باشد

:Filter Layerلایه صافی

در بین محیط کشت و لایه زهکش فیلتری قرار دارد که رطوبت را از محیط ریشهها دور میکند و مانع از گندیدگی ریشهها میشود. این فیلتر میتواند شامل یک بافت پارچهای باشد. این فیلتر حتی میتواند لایهای از شن و ماسه باشد.

:Root Barrierلایه مانع ریشه ها

لایهای است که به خوبی از نفوذ ریشهها و آسیب زدن آنها به عایق کاری و غشاء سقف جلوگیری میکند.

:Drain Boardصفحه زهکش

یک صفحه سه لایه است که لایه بالایی عمل فیلتر را انجام می دهد و آب اضافی را از قسمت ریشه ها دور می کند.این لایه همچنین به عنوان لایه محافظ ریشه ها عمل می کند.لایه وسطی که به شکل کاسه های مخروطی شکل است آب اضافی را از ریشه ها دریافت کرده و در خود نگه میدارد.لایه پایینی یک فیلتر پارچه ای است که مانع از آسیب دیدن غشاء و عایق می شود.

4.لایه محافظ: این لایه شامل پوششهایی است که بام و سیستم عایق کاری را از نشت کردن و نفوذ آب حفاظت میکنند. این صفحه میتواند باریکهای از بتن سبک، صفحهای از عایق محکم، ورقه ضخیم پلاستیکی، ورق مسی، یا ترکیبی از اینها، بر حسب ویژگیهای طراحی و کاربرد بام سبز باشد.

:Water Proofing5.ساختار سقف غشاء بام یا لایه عایق کاری رطوبتی

بام را از نشت کردن و چکه کردن محافظت میکنند.

 

بامهای سبز در جزایر فارو

معماری سبز و توسعه پایدار

Diagonal mar park اکولوژی نقش مؤثر و مفیدی را در طراحی پارک ایفا میکند. در حقیقت

 و شهرداری بارسلونا استHines نتیجه اولین توافق پایدار بخش خصوصی و دولتی در اسپانیا بین

گروهی را مامور به تهیه گزارشی از پایداری محیط در انگلستان و کاتالان در اسپانیا کرد.این گزارش اهداف توسعه پایدار مانند تعادل انسانی و منابع طبیعی احترام به سیستم های طبیعی مستقل احترام به تنوع فرهنگی زیستی بالا بردن تساوی حقوق اجتماعی و توسعه اقتصادی تعادل بین نیازهای بلند مدت و کوتاه مدت و نگهداری

از منابع طبیعی به منظور استفاده در طراحی پارک را بیان می کند.در حالی که کیفیتهای معماری و زیبایی

مورد منزعه قرار گرفته و با وجود کمی شک وتردید در استفاده از طبیعت Diagonal mar park شناسه

و به جریان انداختن منابع طبیعی در این پارک، ازدواج بین مصالح و تکنولوژی مدرن را میبینیم که پارک را به عنوان یک نمونه عالی از توسعه پایدار معرفی میکند.

نگاهی به اصول معماری سبز

در سالهای اخیر بیانیهها و مقالات متعددی در زمینه اصول معماری سبز توسط محققان مختلف در سراسر دنیا به رشته تحریر درآمدهاست. اغلب این بیانیهها با اختلاف اندک موضوعاتی را در زمینه تشویق طراحان به حفاظت از انرژی ونیز در نظرگیری ویژگیهای محلی مکان و کار با کاربران ساختمان و جوامع اطراف آن تثبیت نمودهاند. معماران انگلیسی، برندا و روبرت ویل در کتاب خویش با عنوان «معماری سبز: طراحی برای آیندهای آگاه از انرژی»یکی از ساده ترین و صریح ترین چارچوب ها را برای معماری سبز مطرح نموده اند.آن ها این اصول را با استفاده از مثال های مختلف از طراحی ساختمان در اروپا امریکا و انگلستان نشان داده اند.ایشان بر فراگیری از معماری بومی تأکید زیادی داشتند معماری که در تجربه نسل های متمادی ساکن یک منطقه و اقلیم ویژه در آن نهفته است.

 

ضرورت معماری پایدار

نوشتار اصلی: معماری پایدار

نقش بامها و دیوارهای سبز در رسیدن به طراحی پایدار بامهای سبز پایدار و سالم و ایجادکننده منظر بام هستند که یکی از عناصر طراحی پایدار در طراحی اکولوژی امروز میباشند. دیوارهای سبز (باغهای عمودی) نیز یکی از سیستم پوششی جاندار با فوایدی نظیر بامهای سبز میباشند که در آن گونههای گیاهی مختلف روی سطح نمای ساختمان رشد میکنند. این دیوارها از پخش شدن گرد و خاک در هوا جلوگیری مینمایند و و از ساختمان در برابر اشعههای فرا بنفش باران و فشار باد محافظت میکنند. بنا بر این با بهرهگیری از راهکارهایی چون بامها و دیوارهای سبز میتوان با طراحی در کنار طبیعت به جای مقابله با آن به پایداری هر چه بیشتر معماری و شهرسازی معاصر و رشد و توسعه با اطمینان در حفاظت از محیط زیست آسیب نمیرساند بلکه با گونه مثبتی در اکوسیستم مشارکت مینماید و حتی ممکن است با درمان اثرات ناشی از منظرهای آسیبرسان کمک نماید. احداث بامها و دیوارهای سبز اکنون درر برنامهریزی شهری بیشتر کشورهای جهان به صورت یک دستورالعمل اجرایی در ساختمانسازی درآمدهاست.

 

معرفی بام و دیوار سبز

استفاده از پوشش گیاهی سبز در پشت بام یک اختراع جدید نیست. بامهای چمنی یک تکنیک ساختمانسازی چمنی متعارف و سنتی در بسیاری از نقاط جهان است. تفاوت بین یک بام سبز جدید و یک با سبز سنتی مربوط به تفاوت اهداف و مواد به کار رفته در این دو نوع بام میباشد. هدف اصلی در گذشتهاستفاده از چمن به منظور عایق بندی و حذف لایه آببندی بودهاست که اغلب باا پوست درختان غان صورت گرفتهاست. ما امروزه{ بام سبز} با هدف سلامتی زیستمحیطی اقتصادی و در رابطه با بهبود مدیریت اصلاح فاضلاب سطحی در شهر و توجه به مسائل زیبایی شناسی است. گرایشهای اخیر به معماری سبز همچنین شامل تنوعی از (دیوارهای سبز دیوارهای اکسیژن ساز نماهای سبز) و نماهای دیگر در صنعت میباشند. امروز جنبش بام سبز دیوارهای سبز را نیز دربر گرفتهاست. اکنون معماران و طراحان امکان پوشاندن یک ساختمان را با گونههای مختلف گیاهان برای اهدافی چون زیبائی عملکرد و...دارند.

 

طراحی بام و دیوار سبز

توجه به شرایط فیزیکی ساختمان و سایت هنگام احداث بام و دیوار سبز و طراحی آن از اهمیت زیادی برخوردار است. مشخصات فیزیکی بام و دیوار که در هنگام طراحی باید بدان توجه شود:

1.شیب بام:شیب ۱ تا ۳۰ درجه برای جلوگیری از فرسایش و رانش خاک مناسب است و موجب تثبیت خاک خواهد شد.

2.جهت :جبهه شمالی و جنوبی بام و دیوار شرایط نور و گرمایی متفاوتی دارند همچنین اگر بخشی از بام یا دیوار در سایه درختان یا ساختمانهای دیگر باشند. پوشش گیاهی به شکل متفاوتی رشد خواهد کرد..

3.باد:بام و دیوارهای سبز نسبت به بامها و دیوارهای ساخته شده با مواد دیگر در معرض خطر کمتری نسبت به طوفان است. تجارب نشان داده که بعد از یک طوفان سخت در سوئد بام سبز تازه احداث خسارت کمتری نسبت به سایر بامها داشتهاست.

4.وزن:قبل از نصب بام و دیوار سبز باید در مورد میزان بار اضافی که سازه میتواند تحمل کند اطلاع یابید. یک لایه نازک بام سبز وزنی معادل ۵۰ کیلوگرم بر متر مربع زمانی که اشباع شده باشد دارد.

مصالح سبز

1.از استفادة آن دسته از مواد شیمیایی که اُزن را از بین میبرند در تجهیزات مکانیکی و عایقها اجتناب کنید. از مصالح ساختمانی بدست آمده از محل استفاده کنید.

2.حمل و نقل حائز اهمیت است هم در انرژی مصرفی و هم در آلودگی عمومی

3.از مصالح ساختمانی زائد یا فراوردههایی که از مواد قابل برگشت به چرخه طبیعت بدست آمدهاند از قبیل عایق سلولز، هوموسوت، تخته چندلا، آجر فرش کف ساخته شده از شیشه زمینی و پلاستیک بازیافتی به شکل الوار و کفپوش استفاده کنید.

4.فراوردههای چوبی معتبر را جستجو کنید. از الوار منحصراً ضمانتشده و بدست آمده از جنگلهای کنترل شده استفاده کنید.

5.از موادی که با گاز خود آلودهکننده هستند اجتناب کنید: حلال پایه رنگ و روغن، چسبها، قالی، براده چوب  آزاد می کنند.VOC  وبسیاری از دیگر مصالح و فراوردههای ساختمانی، فرمالدئید و ترکیبات فرار ارگانیک

تأسیسات سبز

.از چراغهای روشنائی و وسایل با کارایی بالا استفاده کنید. لامپ فلورسنت از نظر زیبایی شناختی پیشرفتهاست و ارزانتر از نور سفید. در صورت استفاده از انرژی معمول خورشیدی از دیگهای سایز کوچک استفاده کنید.

.از تأسیسات آب کفا استفاده کنید. دستشوییهای آب نگهدار، دوشهای حمام و هوادهندههای شیر آب نه تنها مصرف آب را کاهش میدهند بلکه بار سیستم سپتیک یا عملکرد دستگاه فاضلاب را نیز کم میکنند. استقرار تجهیزات بهطور متمرکز هزینه آب گرم را کاهش میدهد.

کاربرد معماری سبز در زندگی شهری

معماری سبز را بیشتر با اصطلاح «معماری پایدار» میشناسیم؛ اصطلاحی کلان که به شرح تکنیکهایی در طراحی معماری میپردازد که همسو با نگرشهای زیستمحیطی بوده و با ایده احترام به طبیعت شکل گرفتهاست. امروزه در پی پیامدهای منفی جهان صنعتی، نظیر آلودگی روزافزون هوا و محیط زیست، کاهش منابع طبیعی و بحران انرژی، حفظ و پاسداری از منابع طبیعی جهان به یکی از مهمترین دغدغههای انسان عصر حاضر تبدیل شدهاست. اما معماری سبز با جستجوی راهی برای به حداقل رساندن اثرات منفی ساختمانها بر محیط زیست در حقیقت تلاشی است برای هم آوایی و همسویی با طبیعت از طریق افزایش کارایی و بهینهسازی در مصرف مصالح، انرژی و گسترش فضا با مهار انرژی خورشید و بهکارگیری عناصر ساختمانی مقاوم در برابر حرارت همچون سایبان اضافی و سرمایش کف، این پروژه عظیم با احتیاط به قلمرو بیابان پا خواهد گذاشت. در زمینهای پیرامون شهر که ۲۰ مایل با مرکز ابوظبی فاصله دارد، نیروگاههای فتوولتاییک و بادی، مراکز تحقیقی و مزارعی قرار میگیرند که سوخت کارخانههای شهر را فراهم میکنند. این مزارع به کاهش ضایعات هم کمک میکنند زیرا با جذب کربن، گازهای حاصل از کارخانجات را متعادل کرده و با پساب تصفیه خانههای آب شهر آبیاری خواهند شد.

 

ویژگیهای بام سبز شهری

توسعه فضای سبز بامها باید بر اساس نگرش صحیح به نیازهای زیستمحیطی و اجتماعی شهر و نیز امکانات و قابلیتهای شهری صورت بگیرد و هر چند این فضاها جزئی فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی به حساب میآیند ولی در بازدهی اکولوژیکی فضای سبز نقش مؤثری دارند. آنچه در اینجا مورد نظرر است شناخت گونههای گیاهان بومی سازگار با شرایط اقلیمی میزان آب و خاک مورد نیاز و چگونگی ایجاد بستری مناسب برای رویش گیاهان در پشت بام خانه هاست. در این تکنیک گیاهان شناسایی شده و مناسب در بستر ویژه با ترکیبی از مواد معدنی و آلی کاشته میشود؛ و مهمترین بخش بام سبز، نگهداری آن است که گیاهان کاشته شدهای که متناسب با شرایط محیطی کاشته شدهاست بموقع رسیدگی شود، آبیاری اتوماتیک و به اندازه لزوم هر گیاه با دبی مشخص انجام شود و نیز کود دهی و غیره ...و جهت زیبایی و داشتن محیطی آرام بخش، با طراحی و اجرای تخصصی افراد حرفهای و نیز اجرای سیستمهای نورپردازی به زیبایی و قابل استفاده بودن آن بیفزاییم.

 

فواید بام سبز

بامهای سبز میتوانند پاسخ گوی بخشی ز نیاز همیشگی انسان به صورت نوین باشند. این فضاهای باز مسکونی به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی هستند. این فضاها ضمن فراهم آوردن موقعیتهائی برای رشد خلاقیت زمینه معاشرت تعامل و تقابل اجتماعی و کاربردهائی همچون ایجاد آرامش ارتباط سرگرمی در کاهش آلودگی و بهبود محیط زندگی بسیار موثرند. در نهایت میتوان گفت که ایجاد و گسترش فضاهای سبز بر روی پشت بام خانهها در شهرها دارای مزایای زیر میباشد:

 

.آرام بخشی گیاهان به انسان و بالتبع آن کاهش تنشهای روانی جامعه_تحقیقات روان شناسان در مورد تأثیر گل و گیاه بر رفتار انسان نشان میدهد که ارتباط از طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبای آن راهی ساده اما مهم جهت کسب آرامش و تلطیف روح و روان انسان است و توسعه فراوان آن در مجتمعهای زیستی جمعی میتواند در کاهش بروز خشونت، افسردگی، خودکشی و...مفید باشد.

ایجاد فضاهایی جهت استراحت و رفع خستگی انسانها خصوصاً افراد مسن.

.تعدیل تغییرات آب و هوائی فضای سبز شرایط زیستبوم را تغییر داده و تغئیرات آب و هوایی را تعدیل میکند

.کاهش هزینه نگهداری از سقف کشت روی بام و شکل گسترده نوعی پوشش محافظ را تداعی میکند سطح کاشته شده خود محافظت و نگهداری میشود و به عبارت دیگر نگهداری از بام به حداقل میرسد.

.فراهم آوردن زیستگاهی برای حیات وحش

.کمک به زیبایی منظره شهر و محیط اطراف واحد مسکونی و فراهم آوردن فضاهای تفریحی شاد و سالم بازی بچهها و ورزش کردن بزرگسالان

.افزایش طول عمر بام از طریق حفاظت ساختمان در برابر عوامل مخرب طبیعی یا مصنوعی_به عنوان مثال از تشعشعات ما ورای بنفش تغئیرات شدید درجه حرارت و آتشسوزی در اثر لایههای عایق بندی چمن و خاک جلوگیری شود.

.کاهش اثر جزایر حرارتی شهری _تبدیل بام خانهها به فضای سبز تبادل هوا بین مناطق با تراکم ساختمانی زیاد و فضاهای آزاد بین حومه آنان را بهبود بخشیده و با تنظیم دمای هوای مرکز شهر میشود. تراکم باعث بالا رفتن درجه هوا و گرم شدن هوا در مرکز شهر هاست. درجه حرارت هوا در مرکز شهر ۲تا ۳درجه گرمتر از حومه شهرها میباشد.

.بهبود سیستم زه کشی شهر و تعادل آب در خارج از شهر

عایق بندی در مقابل صدا و پتانسیل ذخیره گرما و بالطبع آن کاهش مصرف انرژی.

دلایل خنک بودن بام سبز

تبخیر و تعرق صورت گرفته در سطوح برگها در گیاهان باعث خنکی محیط میشود.1

تابش جذب شده به وسیله سطح زیاد برگها به محیط اطراف منتشر میشود.2

3.به دلیل کم بودن جرم گیاهان انرژی گرمایی کمتری در سطوح برگ گیاهان ذخیره میشود

انواع بامهای سبز

بامهای سبز میتوانند در انواع "متمرکز و فشرده"، "نیمه متمرکز " و "گسترده یا وسیع" بسته به عمق متوسط

کشت و میزان تأسیسات مورد نیاز طبقهبندی شوند. بامهای سنتی سبز که نیازمند عمق متعارفی از خاک برای

رشد گیاهان حجیم و چمن معمولی میباشند، به عنوان بامهای سبز متمرکز مطرحند. این نوع بامها نیازمند

آبیاری، کوددهی و سایر مراقبتها میباشند. در مقابل، بامهای سبز وسیع یا گسترده، به عنوان سیستمهای

خودنگهدار در نظر گرفته شده و به حداقل تأسیسات نگهداری، شاید تنها یکبار در سال هرس یا کوددهی برای

افزایش رشد گیاهان، نیاز دارند. این نوع از بامهای سبز میتوانند در لایه بسیار نازکی از «خاک» (اغلب از

کودهای آلی با فرمول ویژه استفاده میشود)، قرار گیرند. بدین ترتیب بامهای متمرکز، محیط کشت ژرف و

عمیقی دارند و در دسترس هستند (میتوانند به عنوان یک فضای باز در نظر گرفته شوند). مثالی از یک بام

است که در بالای یک پارکینگ قرار گرفتهاست.Manulife سبز متمرکز، بام مرکز

Intensiveبام سبز ۲۵ سالهای که در جای مناسبی با درختان بالغ و تنومندش، مستقر شدهاست. سیستم متمرکز

این سیستم به نام مقطع عمیق یا باغ بام نیز شناخته میشود. این بام سبز شامل انواع مختلفی از گیاهان میباشد

و مشابه یک پارک طراحی میشود بامهای سبز دارای درختان بزرگ و آبنماهایی میباشند که این موضوع خود

احتیاج به تقویت اساسی سازه دارد. این سیستم اغلب نیازهای سازهای جدیدی را برای بام الزامی میکند، به ویژه

یا باغ بام استفاده Roof Gardenبرای بامهایی که دسترسی عمومی نیز داشته باشد. سیستم متمرکز واژه

در این سیستم گیاه و محیط کاشت در جعبههای مخصوصی Planter Boxسیستم مدولار یا جعبه گیاه می شود.

که تمام یا بیشتر بام سبز را میپوشاند نگهداری میشود. در سیستم غیر مدولار محیط کاشت یک لایه پیوسته بر

روی بام سبز میباشد. بام سبز گسترده، محیط کشت سطحی و کم عمقی دارد و معمولاً قسمتی از یک سیستم

بامی و قسمتی از ساختار ساختمان سبز میباشد. یک بام سبز گسترده بهطور کلی در دسترس و مورد استفاده

نمونهای از یک بام سبز گسترده میباشد Mountain Equipment کارکردی نیست. بام شرکت

که در سال ۱۹۹۸ ساخته شدهاست. طبقهبندی دیگر در خصوص بامهای مسطح و شیبدار است. بامهای سبز

شیبدار، مشخصه برجسته بسیاری از ساختمانهای اسکاندیناویایی هستند که نیازمند طراحی سادهتری در قیاس با

بامهای تخت میباشند. چرا که شیب بام کاهش خطر نفوذ آب از طریق سازه بام را با استفاده از لایههای آببندی

و زه کشی کمتری نسبت به بام تخت موجب میگردد.

 

فواید محیطی

.اصلاح کیفیت هوا و در نتیجه کاهش آلودگیهای کربنی

.حفاظت از فاضلاب

.عایق صوتی

.کاهش اثرات جزایر گرمایی شهرها

.جلوگیری از حرکت ذرات گرد و غبار در هوا و تصفیه هوا

.فواید اقتصادی

.حفاظت از پوسته ساختمان و افزایش طول عمر آن

.کاهش مصرف انرژی و ذخیره بیشتر آن

.ترکیب با انرژی خورشیدی

.تولید غذا

.فواید زیبائی شناسانه

.آرامش بصری

.ترکیب با محیط طبیعی اطراف

.تنوع در طراحی

.کاهش گرما

.کاهش سربار خنک کردن ساختمان بین ۵۰ تا ۹۰ درصد

فیلتر کردن آلودگیهای هوا و کربن دی اکسید که به کاهش بیماریهای تنفسی مانند آسم کمک میکند.

.فیلتر کردن آلودگیها و فلزهای سنگین از آب باران

.کمک کردن به عایق کردن ساختمان در برابر آلودگی صوتی

.ایجاد زیستگاه طبیعی

.کاهش اثر پدیده گرمای شهری جزیره

.کاهش متوسط دمای محیطهای شهری در فصل گرما

جدا از خواص بسیار خوب گیاهان میتوان به تزئین بامها و زیبا نمودن محیط با پوشش گیاهی اشاره نمود.

معایب بامهای سبز

برخی پیامدهای منفی استفاده از بامهای سبز به شرح زیر است: نیاز به تقویت سازه بامهای موجود برای استقرار بام سبز و وجود این حقیقت که اغلب این بامها برای حضور انسان طراحی نمیشوند. اما با طراحی و اجرای سیستمهای جایگزین این عیب نیز قابل رفع میباشد بامهای سبز همچنین نیازمند معیارهای سازهای قابل قبول میباشند. بسیاری از بامهای موجود، به دلیل بار وزن ملزومات خاک و گیاهان برای دارابودن بام سبز مناسب نیستند. (در این بین یک دال بتنی در تبدیل به بام سبز بسیار کاراتر از دالهای چوبی یا فلزی است).

لازم به ذکر است که گیاهانی که دارای ریشههای عمیق بوده ممکن است به سیستم عایق آب سقف ضرر رسانده و به دلایل سخت بودن تعمیرات مشکلاتی را ایجاد نمایند لذا در انتخاب پوشش گیاهی اینگونه باغها باید دقت شود و با افراد خبره مشورت به عمل آید

از دیگر معایب این گونه سقفها از لحاظ سازهای میتوان به افزایش بار سقف اشاره نمود البته این مورد به دیتیل اجرایی سقف و نوع پوشش گیاهی آن بستگی دارد

یکی از دیگر معایب بام های سبز هزینه اجرایی اولیه آن می باشد که بیشتر از سقف های معمولی می باشد البته لازم به ذکر است که با توجه به مزایای فوق الذکر این هزینه در دراز مدت جبران شده و ناچیز می باشد.

 

سودهای مالی

افزایش چشمگیر طول عمر بام

افزایش ارزش ملکی

فرد میتواند با پرورش انواع گیاهان خوراکی (مانند بوتههای گوجه فرنگی) منبع درآمدی را از حاصل برداشت آن کسب نماید.

معماری سنتی ایران

باغچهها و درختان هماهنگ با اقلیم در هر منطقه در ایجاد آسایش بسیار مؤثر بودهاست. بهطور مثال در مناطق کویری درختان در کنار تأمین سایه و ایجاد زیبایی فقر رطوبت محیط را جبران میکند. این سطح سبز با جذب پرتوهای تابشی خورشید مانع انعکاس دوباره پرتوها و افزایش ناخواسته گرما میگردند و نیز گرد و غبار اطراف ساختمان را کاهش میدهند. {خانه بروجردیها}:فضای سبز در این بنا به صورت سطوحی گسترده میباشند که در حیاط مرکزی قرار دارد. این سطوح سبز علاوه بر ایجاد زیبائی بصری موجب افزایش رطوبت و جذب پرتوهای خورشیدی شده و گرمای بادکویری را به واسطه تبخیر گرفته و در خنک شدن هوا نقش مؤثری را ایفا میکند.

 

دیدگاه خود را بیان کنید.

دیدگاه کاربران (333)

نتیجه‌ای یافت نشد.